Privacy statement

Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (“CJP”) geeft de CJP-pas, de CJP Cultuurkaart en de MBO Card uit (hierna gezamenlijk: de “CJP-pas”). Iedereen tot 30 jaar met een Nederlands postadres kan een CJP-pas bestellen. Met je CJP-pas krijg je korting bij geselecteerde (culturele) partners en kun je meedoen aan win-acties en tickets kopen voor speciale events. CJP biedt ook docenten van onderwijsinstellingen een CJP Docentenpas aan waarmee zij korting krijgen op cultureel aanbod.

Uitgangspunten

In dit Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens CJP verzamelt, voor welke doeleinden CJP je persoonsgegevens gebruikt, hoe je persoonsgegevens worden gedeeld en beschermd, welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen. CJP vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Persoonlijke gegevens van CJP-pashouders en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CJP verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) daaraan stelt en alleen wanneer CJP ze nodig heeft voor een of meer specifieke doeleinden. CJP zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Stichting CJP (“CJP”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat CJP vaststelt hoe en welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoelang ze bewaard worden. CJP is gevestigd in Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij vragen je bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om de producten en diensten waar je ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een account aanmaakt waarmee je toegang krijgt tot je eigen Mijn CJP profiel, je berichten en gepersonaliseerde aanbiedingen van ons en/of aanbiedingen van geselecteerde partners wenst te ontvangen, aan onze CJP win-acties en events deelneemt, contact opneemt met onze klantenservice en gebruik maakt van onze website of app.

Deze persoonsgegevens omvatten je: contactgegevens inclusief je e-mailadres, login en accountgegevens, lidnummer, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, IP-adres, persoonlijke voorkeuren/interesses, aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens en locatiegegevens (alleen bij gebruik van de app - wanneer je het delen van locatiegegevens hebt aangezet).

CJP verzamelt en gebruikt daarnaast niet-persoonsgebonden, geaggregeerde gegevens, zoals bijvoorbeeld over jouw website bezoek, gebruik van bepaalde diensten, het aantal gebruikers van specifieke kortingen, etc. Deze gegevens zijn niet naar jou persoonlijk te herleiden.

Kinderen

Wij staan kinderen die nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt niet toe een account te registreren op onze website of app anders dan na toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Wij zullen ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming vragen wanneer kinderen deelnemen aan CJP win-acties, CJP events en voor het per email versturen van aanbiedingen van geselecteerde partners.

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?

CJP gebruikt je persoonsgegevens - onder meer - voor de volgende doelen:

· om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren;

· om een persoonsgebonden CJP-pas op jouw naam aan jou te kunnen verstrekken;

· om een account aan te maken, je toegang te geven tot je Mijn CJP Profiel en je Mijn CJP Profiel te beheren;

· om met je te communiceren over je aankoop, CJP win-acties of events waar je aan deelneemt;

· wanneer je daarvoor toestemming geeft, sturen wij je informatie toe over CJP en CJP-aanbiedingen, CJP win-acties en events, ons C. magazine en aanbiedingen van geselecteerde partners, je kunt je hier op elke gewenst moment weer voor afmelden via je account of door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheden in ieder bericht;

· om ons aanbod, onze acties en aanbiedingen zo goed mogelijk af te stemmen op jouw interesses, aangegeven voorkeuren en je aankoopgeschiedenis;

· om te controleren of je CJP-pas geldig is wanneer je tickets of producten met een CJP-korting wilt bestellen en wanneer je deelneemt aan CJP acties en events;

· wanneer je contact met onze klantenservice opneemt gebruiken wij je gegevens om je te helpen met een vraag of een probleem op te lossen;

· om onze website zo goed mogelijk te beheren en voor jou toegankelijk te maken, en om ons aanbod en service te kunnen verbeteren.

Toelichting op onderdelen

Mijn CJP Profiel

CJP ontwikkelt, produceert en beheert een eigen website en daaraan verwante (interactieve) dienstverlening. Op je profiel op de website (Mijn CJP), kun je je eigen lidgegevens oproepen, inzien en wijzigen. CJP gebruikt je profielgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten en dienstverlening en om CJP-pashouders van kortingen, actuele ontwikkelingen en diensten van partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties op de hoogte te houden.

Persoonlijk aanbod

Door je gedrag op basis van je aankopen, gebruikte kortingen, deelname aan win-acties en events en aangegeven voorkeuren te analyseren kunnen wij onze CJP aanbiedingen en acties beter afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om je voorkeuren en interesses in kaart te brengen en te voorspellen.

Online verificatie

Als je online tickets of een product met CJP-korting wilt bestellen, wordt er gecheckt of je een geldige CJP-pas hebt. Alleen dan kun je gebruikmaken van de korting. Het bestelproces van je ticket of product gebeurt meestal op de site van een van onze partners. Zodra je met een partner tot een transactie overgaat, is het privacy beleid van die partner van toepassing en kan CJP geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Marktonderzoek

CJP doet regelmatig onderzoek om haar service te verbeteren. Je kunt daarbij denken aan jouw mening over de inhoud van de website of ons magazine, maar ook aan de manier waarop CJP omgaat met jouw vragen of klachten. Hiervoor kan CJP contact met je opnemen per e-mail of telefoon.

Wettelijke grondslagen

CJP baseert haar verwerking van persoonsgegevens op bepaalde wettelijke grondslagen. Wanneer je onze diensten of producten aanschaft, hebben wij je persoonsgegevens nodig om onze

overeenkomst met je uit te voeren. Wanneer je ons daarvoor toestemming geeft sturen wij je onze nieuwsbrief, persoonlijke aanbiedingen, aanbiedingen van geselecteerde partners en ons C. Magazine. je Wij baseren de verwerking van je persoonsgegevens ook op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van je persoonsgegevens

CJP kan je persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover dat nodig is voor het verlenen van haar diensten, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, versturen van mailings, hosting, beheer en onderhoud, of voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft, of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Wanneer je deelneemt aan CJP win-acties en events, gebruikt CJP je CJP pasnummer en adresgegevens om de prijzen naar de winnaars te kunnen versturen. Wanneer de prijs door een partner van CJP wordt weggegeven, geeft CJP jouw adresgegevens door aan deze partner zodat deze partner je prijs kan opsturen. CJP heeft met al deze partners schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang en beveiliging van jouw persoonsgegevens met betrekking tot win-acties. Ten slotte kan CJP je gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. CJP slaat geen persoonsgegevens op- en geeft geen persoonsgegevens door naar landen buiten Europa.

Verwerking van je persoonsgegevens door geselecteerde partners Wij kunnen jou – met jouw toestemming – per email aanbiedingen van geselecteerde partners opsturen. Wanneer je bij de partner een product of dienst aanschaft en daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is de partner verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. CJP deelt jouw persoonsgegevens niet met de partners. CJP draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe de partners met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende partner.

Bewaren van je persoonsgegevens

CJP bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacy Statement (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). CJP bewaart je accountgegevens totdat je 30 jaar geworden bent omdat je vanaf dat moment niet langer in aanmerking komt voor het gebruik van een CJP-pas. CJP bewaart de accountgegevens van docenten die een Docentenpas gebruiken nog drie jaar nadat deze accounts inactief zijn om je de mogelijkheid te geven je account te her activeren. Je kunt je eigen account op ieder gewenst moment beëindigen en verwijderen.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt verzamelt CJP gegevens via cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer of telefoon wordt opgeslagen. CJP gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de basisfunctionaliteit van onze website. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je je CJP-pas kunt afrekenen, en om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken door je te herkennen als je een volgende keer op de website langskomt. Je kunt deze cookies van je computer verwijderen in de voorkeuren van je browser. CJP gebruikt daarnaast Google Analytics om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van onze diensten, aanbod en website. CJP heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten, het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd, gegevens delen hebben uitgezet en geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookie.

Externe Links

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. CJP kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiliging

CJP maakt gebruik van verschillende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kunt je eigen gegevens in je Mijn CJP Profiel inzien en aanpassen. Als je de gegevens wilt inzien die CJP over jou heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Je kunt ons daarnaast verzoeken een elektronische kopie van je persoonsgegevens te verstrekken, je persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze incompleet of onjuist zijn, of je persoonsgegevens te beperken of te wissen voor zover wettelijk mogelijk. Wanneer wij je toestemming hebben verkregen voor de verwerking van je persoonsgegevens heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw gegevens om jouw persoonlijke aanbiedingen te kunnen sturen (profilering). Na je bezwaar worden je gegevens hier niet meer voor gebruikt. Je kunt je daarnaast ook altijd afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en persoonlijke aanbiedingen door je voorkeuren aan te passen in je Mijn CJP Profiel, of door te klikken op de afmeldingslink in het betreffende bericht.

Als je een kopie van je persoonsgegevens wilt opvragen of een van je andere rechten wenst uit te oefenen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier op onze website www.cjp.nl of per email cjp-pas@cjp.nl. CJP zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien CJP je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom ze je verzoek heeft afgewezen. Ook heb je de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de omgang met je persoonsgegevens.

Wijzigingen

CJP kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement of er iets veranderd is.

Vragen

Mocht je vragen hebben over ons Privacy Statement dan kun je ons altijd een bericht sturen via ons contactformulier op onze website.

Amsterdam, mei 2018 Je vindt hier ook een link naar de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van je CJP.